Doneseni akti od 18. lipnja do 06. srpnja 2010. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 18. lipnja do 06. srpnja 2010. godine  1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 11.06.2010. godine
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Tržnica d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 25.05.2010. godine
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 18.06.2010. godine
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 10.06.2010. godine
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 19.05.2010. godine
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 11.06.2010. godine
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 23.06.2010. godine
 8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 25.05.2010. godine
 9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Pula parking d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Pula parking d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 15.06.2010. godine
 10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 10.06.2010. godine
 11. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Saveza sportova Grada Pule za 2009. godinu
 12. Zaključak o osnivanju Pregovaračkog tima za pregovore o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pule
 13. Zaključak o odobrenju rada u produženom radnom vremenu ugostiteljskim objektima na području zahvata PUP-a Stari Grad za vrijeme održavanja 57. Festivala igranog filma u Puli
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 15. Odluka o kupnji zemljišta - Germano Baban
 16. Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa u Puli, na raskrižju državne ceste D 66, županijske ceste ŽC 5119 i Ulice 43. istarske divizije, na raskrižju državne ceste D 66 i Dukićeve ulice, te u Ulici 43. istarske divizije, na dijelu od raskrižja sa Koparskom ulicom, do raskrižja sa županijskom cestom ŽC 5119, sa pripadajućim raskrižjima sa Ulicom Braće Levak, Ulicom Jurja Žakna i Mutvoranskom ulicom
 17. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 18. Odluka o stavljanju izvan snage dijela Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 19. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta -lipanj 2010. godine
 20. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kandlerova br. 42 (Ogranak Matice Hrvatske)
 21. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Varaždinska br. 15 (Bosansko-hercegovački kulturni centar Istre)
 22. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Scalierova br. 9 (HZ RIF-Udruga računovođa i financijskih djelatnika Istre)
 23. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Ravenska br. 8 (Castrum Pula 97 d.o.o.)
 24. Odluka o davanju na uporabu u miru skloništa osnovne zaštite br. 61, u zgradi u Puli, Nobileova br. 10 (Centar za borilačke vještine - Pula)
 25. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Koparska br. 3 u Puli
 26. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Ur.broj: 251/10 od 26. svibnja 2010. godine Javne ustanove Pula Sport (dobava i montaža razglasa na Gradskom stadionu "A.Drosina")
 27. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključke Radne grupe za koordinaciju Centra gradskih udruga "Rojc" Pula u razdoblju od 24. studenoga 2009. godine do 02. veljače 2010. godine
 28. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec svibanj 2010. godine
 29. Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec svibanj 2010. godine
 30. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule za mjesec svibanj 2010. godine