Doneseni akti od 16. prosinca do 22. prosinca 2010. godine

U četvrtak, 23. prosinca 2010. godine s početkom u 10,30 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  16. do 22. prosinca 2010. godine 1. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija - "U susret Božiću i Novoj Godini"
 2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (MO Gregovica, Veli Vrh, Štinjan, Arena, Šijana, Stoja, Busoler, Nova Veruda, Monte Zaro)
 3. Odluka o utvrđivanju visine naknade za uporabu javnih površina
 4. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji prometnice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u dijelu naselja Valdebek - dio III, dio IV, dio V i dio VI faze u Puli
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na uporabu javnih površina u vlasništvu Grada Pule za postavljanje elemenata urbane opreme, te ostalih pokretnih naprava u uređaja
 6. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 7. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora odnosno Ugovora o uporabi poslovnog prostora Grada Pule, Klasa: 372-03/10-01/48, Urbroj: 2168/01-04-03-02-0387-10-3 od dana 16. rujna 2010. godine
 8. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Jukić Nediljko i Jukić Majda
 9. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Zora Krivičić
 10. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Grožnjanska br. 17 u Puli
 11. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Spinčićeva br. 10 u Puli
 12. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Buducinova br. 6 u Puli
 13. Odluka za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2010/2011