Doneseni akti od 15. srpnja do 26. srpnja 2010. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 15. srpnja do 26. srpnja 2010. godine  1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni visine koeficijenta boravišne pristojbe
 2. Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine
 3. Odluka o poticanju razvoja poduzetništva kroz Program kreditiranja - "Poduzetnik Pula 2010"
 4. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave uredskogmaterijala, Evidencijski broj nabave 7/10
 5. Zaključak o usvajanju Mišljenja Odbora za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova na području grada Pule
 6. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o pravu korištenja školske sportske dvorane
 7. Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Pule u Savjet manifestacije Sajam knjige u Istri
 8. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o davanju suglasnosti na Zaključke Povjerenstva za ljetne programe u Amfiteatru
 9. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga mladih i kulurno osvještenih Zagreba - Pula Demo Festival od 15. do 18. srpnja 2010., Udruga Seasplash - "8. Seasplash Reggae festival" od 22. do 26. srpnja 2010., )
 10. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Kulturna udruga Nova Akropola - prezentacijsko-prodajna izložba arheoloških reprodukcija od 23. do 28. kolovoza 2010., Mjesni odbor Štinjan - proslava dana MO Štinjan 24. srpnja 2010., Ribarska fešta 07. kolovoza 2010., Štinjanska noć 14. kolovoza 2010., kulturno vjerska manifestacija u povodu dana Sv. Margarita 25. srpnja 2010., Udruga Metamedij - program u utvrdi Casoni Vecchi 26. do 28. srpnja 2010., prostor dvorišta bivše vojarne "Karlo Rojc" 28. do 31. srpnja 2010., program u utvrdi Casoni Vecchi 31. srpnja do 01. kolovoza 2010.)
 11. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Božić Ivica
 12. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Štefica Gržinić
 13. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Ljiljana Paušić
 14. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Mirjana Pletikos
 15. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 16. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja vodovodne mreže u Kraškoj ulici u Puli
 17. Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec lipanj 2010.