Doneseni akti od 11. veljače do 18. veljače 2010. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 11. veljače do 18. veljače2010. godine 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu vlasništva k.č. 1843/8 k.o. Pula u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 3. Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pule
 4. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave u predmetu nabave usluge korištenja elektroenergetske distribucijske mreže za isporuku električne energije
 5. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji Kalčeve ulice u naselju Štinjan u Puli
 6. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave kreditnih sredstava za financiranje izgradnje osnovne škole Veli Vrh - II faza financiranja
 7. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 8. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 9. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Biljana Milišin
 10. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Slavka Rojnića kao vlasnika obrta "Moj San"
 11. Odluka o kupnji zemljišta - Dragica Ružić
 12. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Danteov trg br. 3 (Ministarstvo pravosuđa, Uprava za probaciju, Središnji ured)
 13. Odluka o stupanja u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br. 53 - Olga Peternel
 14. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ljetne programe u Amfiteatru
 15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju ravnateljice Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
 16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 17. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec siječanj 2010. godine