Doneseni akti od 07. srpnja do 14. srpnja 2010. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 07. srpnja do 14. srpnja 2010. godine 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju interesa za stjecanje udjela u trgovačkom društvu IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. Buzet
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za izvođenje dodatnih i novih javnih radova na izgradnji objekta OŠ Veli Vrh - Faza I
 3. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Ur.broj: 283/10 od 11. lipnja 2010. godine Javne ustanove "Pula Sport" (dobava i montaža opreme zapadne tribine Gradskog stadiona "Aldo Drosina")
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima
 5. Odluka o određivanju ovlaštenika i cijeni poslova premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila
 6. Odluka o izmjeni Odluke o donošenju plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2010. godinu
 7. Odluka o otkazu Ugovora o najmu Klasa: 37-02/06-04/49, Urbroj: 2168/01-04-04"”01-08- od 28. travnja 2008. godine
 8. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije ("Green Garden" u Šijani)
 9. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacije (Udruga kreativni Romi - od 15. srpnja do 30. listopada 2010. godine, Festival Indije - 14. i 15. srpnja 2010. godine, 8. Seasplash Reggae festival - 22. do 26. srpnja 2010. godine, 16. susret motociklista "16. Twin Horn beach party" - 02. do 05. rujna 2010. godine, 18. Monteparadiso festival - 05. do 07. kolovoza 2010. godine, Afterbeach party - 01. srpnja do 30. listopada 2010. godine)
 10. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za obradu primjedbi pristiglih tijekom javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Lučice Delfin"
 11. Zaključak o izmjenama Zaključka Povjerenstva za ljetne programe u Amfiteatru
 12. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec lipanj 2010. godine