Doneseni akti od 06. siječnja do 13. siječnja 2010. godine