Doneseni akti od 04. veljače do 11. veljače 2010. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 04. veljače do 11. veljače 2010. godine 1. Rješenje o imenovanju članova glavnog tima za izradu "Strategije razvoja Grada Pule za razdoblje od 2009.-2015. godine"
 2. Rješenje o imenovanju članova partnerskog odbora za izradu "Strategije razvoja Grada Pule za razdoblje od 2009.-2015. godine"
 3. Rješenje o imenovanju članova radne grupe za izradu "Strategije razvoja Grada Pule za razdoblje od 2009.-2015. godine"
 4. Odluka o početku postupka javne nabave male vrijednosti sklapanjem Ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona u predmetu nabave televizijskih usluga
 5. Odluka o početku postupka javne nabave sklapanjem Ugovora o isporuci javnih usluga iz Dodatka II. B Zakona u predmetu nabave usluga tjelesne zaštite - stražarske i čuvarske usluge
 6. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave u predmetu nabave električne energije
 7. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave u predmetu održavanja sustava za upravljanje dokumentima
 8. Rješenje o imenovanju Klaudia Karlovića za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pula
 9. Zaključak o organiziranju akcije "Cvijet gradu 2010", u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje i "cvjetnih blagdana"
 10. Odluka o sklapanju aneksa Nagodbe, Klasa: 944-05/09-01/46, Urbroj: 2168/01-04-01-0330-09-9 između Grada Pule i Manibel d.o.o. i El.pe.s. d.o.o.
 11. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta
 12. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji nogostupa i autobusnih stajališta u dijelu Ulice Stoja u Puli
 13. Odluka o dopuni Odluke o uporabi poslovnih prostora u Puli, Tršćanska br. 7, Klasa: 022-05/08-01/234 od 26. siječnja 2010. godine (Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju)
 14. Izvješće o intervencijama Hitne medicinske pomoći Pula za mjesec siječanj 2010. godine