Doneseni akti od 04. kolovoza do 18. kolovoza 2010. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 04. kolovoza do 18.  kolovoza 2010. godine 1. Zaključak o raspisivanju Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu kredita prema Ugovorima o poslovnoj sradnji na području poticanja razvoja poduzetništva grada Pule - Program kreditiranja "Poduzetnik Pula 2010"
 2. Rješenje o imenovanju povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata - PROGRAM KREDITIRANJA "PODUZETNIK PULA 2010"
 3. Pravilnik o radu Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata - PROGRAM KREDITIRANJA "PODUZETNIK PULA 2010"
 4. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o poslovnoj suradnji s Pulskim centrom za poduzetništvo - Program kreditiranja "Poduzetnik Pula 2010"
 5. Odluka o sklapanju nagodbe - garaže u Balotinoj ulici u Puli
 6. Odluka o davanju suglasnosti na Odluke o odabiru najpovoljnije ponude Ur.broj:367/10 od 30. srpnja 2010. godine i Ur. broj:370/10 od 03. kolovoza 2010. godine JU "Pula Sport"
 7. Zaključak o usvajanju Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Lučica Delfin"
 8. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija ("Promocija autohtonih istarskih pića")
 9. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (festival "Futur Nature - UNDERWATER EXPERIENCE 2010")
 10. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu "QPOLA"
 11. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu koji posluje na Valkanama
 12. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu koji posluje na Valovinama
 13. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu koji posluje u Domu hrvatskih branitelja pod nazivom Caffe bar - restoran "Mozart"
 14. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec srpanj 2010. godine 
 15. Zaključak o davanju mišljenja o amandmanima na prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Pule