Doneseni akti od 02. travnja do 07. travnja 2010. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 02.  travnja  do  07. travnja2010. godine  1. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji dijela Ulice Bože Gumpca u Puli
 2. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u postupku priznavanja nužnih i korisnih ulaganja u poslovni prostor u Puli, Faverijska br. 14
 3. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u postupku priznavanja nužnih i korisnih ulaganja u poslovni prostor u Puli, Zagrebačka br. 10
 4. Zaključak o davanju suglasnosti uporabovniku Društvo multiple skleroze Istarske županije - za ulaganje - izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Keršovanijeva br. 35
 5. Odluka o zaključenju Anexa I Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) Klasa: 371-02/98-02/19, Urbroj: 2168/01-03-09-98-4 od 10. srpnja 1998. godine
 6. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova partnerskog odbora za izradu "Strategije razvoja Grada Pule za razdoblje od 2009. - 2015. godine"
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o potpunom oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa (BINA-ISTRA d.d.)
 8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvatu ponude i sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora Klasa: 372-01/10-01/51 od 18. ožujka 2010. godine
 10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o zaduživanju Grada Pule kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb (za izgradnju OŠ Veli Vrh-II faza financiranja)
 11. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec ožujak 2010. godine