Doneseni akti od provedenih izbora do 30.06.2009. godine

Informacijao donesenim aktima izvršnog tijela Grada Puleu razdoblju od provedenih izbora do 30. lipnja 2009. godine  1. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec travanj i svibanj 2009. godine
 2. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec travanj i svibanj 2009. godine
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u mjesecu travanju i svibnju 2009. godine
 4. Odluka o određivanju radnog vremena za vrijeme održavanja "Pulskog turističkog sajma"
 5. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija ("12.Croatia football festival 2009", "Istrafešt 09", "Ljetni sajam obrtnika", "Kaštanjerska fešta")
 6. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija ("Jazzbina Summer Jazz Pula 09", "Dani pulskog stvaralaštva", "Oživljavanje Uspona Pavle čakona", "Promocija radova članova udruge Razvoj", "Dani Uliksa")
 7. Zaključak o davanju na upravljanje kupališta Stoja i Valkane trgovačkom društvu Pula Parking d.o.o. Pula
 8. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave geodetskih usluga u skladu sa odredbama ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture u gradu Puli
 9. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave geodetskih usluga za potrebe realizacije plana razvojnih programa - izgradnja komunalne infrastrukture u gradu Puli
 10. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave usluge nadzora nad izvođenjem radova izgradnje objekata OŠ "Veli Vrh"
 11. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za sanaciju krova Škole za odgoj i obrazovanje
 12. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za elektroinstalaterske radove na Školi za odgoj i obrazovanje
 13. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za projektantski nadzor nad izgradnjom objekata OŠ Veli Vrh
 14. Odluka o davanju suglasnosti OŠ Vidikovac za provođenje postupka javne nabave za opremanje školske kuhinje
 15. Odluka o davanju suglasnosti OŠ Centar za sanaciju dvorane za TZK
 16. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Smajl Hikosman i čurđa Hikosman
 17. Zaključak o davanju suglasnosti za postavljanje nadzornih tornjeva za spasilačku službu i kabina za presvlačenje
 18. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o uvođenju nove organizacije prometa u dijelu Ulice Giardini i u Laginjinoj ulici u gradu Puli
 19. Zaključak o prihvatu Sporazuma između Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Istragradnje d.o.o. i Grada Pule
 20. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave izrade Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
 21. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Višković Edi i Drinković Višković Barbara
 22. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda"
 23. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Pule smještenim na području zahvata PUP-a Stari grad za vrijeme održavanja 56. Festivala igranog filma u Puli
 24. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Legović Branislava
 25. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku Urbis 72 d.d. Pula za ulaganje - izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Trg I istarske brigade br. 1
 26. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku ANT-com d.o.o. za ulaganje - izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Smareglieva br. 6
 27. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o povezivanju posebnih dijelova zgrade s odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnina
 28. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa kulturnog dobra - broda "Rovinjka"
 29. Odluka o isključenju nekretnine oznake k.č. 5512/4 k.o. Pula iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 30. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Mirjana Šestan
 31. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku iNovine d.d. sa sjedištem u Rijeci za ulaganje - izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Flanatička br. 10
 32. Odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnih prostora za potrebe održavanja nastave OŠ Veli Vrh
 33. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Urbanističkog plana uređenja "Lučica Delfin"
 34. Odluka o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pulu