Doneseni akti od 29. listopada do 04. studenoga 2009. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 29. listopada do 04. studenoga 2009. godine 1. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave javno dostupnih telekomunikacijskih usluga u pokretnoj elektroničkoj mreži
 2. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži i usluga pristupa internetu
 3. Zaključak o davanju primjedbi i prijedloga na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije
 4. Zaključak o davanju suglasnosti za izvođenje radova adaptacije na građevinskoj čestici k.č.br.zgr. 5059/26 k.o. Pula, u Puli, Tomassinijeva bb
 5. Odluka o davanju punomoći za ishodovanje lokacijske dozvole - Stambeni inženjering d.o.o.
 6. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom - Hrvatska elektroprivreda d.d.
 7. Odluka o uporabi poslovnih prostora u Puli, Trierska br. 5 (Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre)
 8. Odluka o povratu više uplaćenih sredstava - čino Bulešić
 9. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Petar Lipljan
 10. Odluka o određivanju članova i davanju punomoći članovima Pregovaračkog tima radi kolektivnog pregovaranja sa Sindikatom odgoja i obrazovanja - Sindikalna podružnica Dječji vrtići Pula i Sindikat Istre i Kvarnera - sindikalna podružnica Dječji vrtići Pula o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika "Dječji vrtići" Pula
 11. Odluka o određivanju članova i davanju punomoći članovima Pregovaračkog tima radi kolektivnog pregovaranja sa Sindikatom odgoja i obrazovanja i Sindikatom Istre i Kvarnera o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika Predškolske ustanove - Istituzione prescolare "Rin Tin Tin" Pula - Pola  
 12. Odluka o osnivanju Vijeća za socijalnu politiku Grada Pule
 13. Zaključak o prihvaćanju Informacije o rezultatima monitoring programa za treće tromjesečje 2009. godine
 14. Odluka o tiskanju glasačkih listića za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Busoler
 15. Rješenje o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Busoler