Doneseni akti od 28. srpnja do 19. kolovoza 2009. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 28. srpnja do 19. kolovoza 2009. godine 1. Zaključak o potvrđivanju Odluke o imenovanju Zapovjednika i Zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pula
 2. Zaključak o donošenju Plana nabave upravnih tijela Grada Pule za 2009. godinu
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 5. Odluka o načinu odlaganja organskog otpada iz ugostiteljskih objekata na području MO Stari Grad Pula
 6. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Moto susret, Future nature 10, Dan MO Valdebek, Sajam starina, 15. Twin horn beach party, Prezentacija gradića Sesto iz Italije)
 7. Zaključak o dodijeli sredstava za kupnju ronilačkog kompresora za potrebe Stožera traganja i spašavanja Ronilačkog saveza Istarske županije
 8. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 9. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta
 10. Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o uporabi poslovnih prostora u Puli, Danteov trg br. 3
 11. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Giardini br. 11
 12. Odluka o otkazu Ugovora o uporabi poslovnog prostora u Puli, Carrarina br. 4
 13. Odluka o izdavanju tabularne izjave - Damiani Maria
 14. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Širca Stanislava
 15. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Rosović-Bezijanac Vesna
 16. Odluka o davanju suglasnosti Udruzi pčelara Pula za odlaganje košnica
 17. Zaključak o ovlaštenju za plakatiranje
 18. Zaključak o avansnom prijenosu sredstava sa pozicije 5-5-45411054 - Dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu
 19. Zaključak o prijenosu sredstava sa pozicije 432 45411054 - Dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu
 20. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule za mjesec lipanj 2009. godine
 21. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Hitne medicinske pomoći Pula za mjesec srpanj 2009. godine