Doneseni akti od 22. listopada do 28. listopada 2009. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 22. listopada do 28. listopada 2009. godine 1. Rješenje o osnivanju tima za provedbu projekta "Elektroničko poslovanje u upravnim tijelima Grada Pule"
 2. Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu programa za dodjelu poslovnog prostora u Puli, Kapitolinski trg br. 1
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pule
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Molo Carbone"
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
 6. Zaključak o davanju smjernica Stručnom izrađivaču za planska rješenja - UPU "Lučica Delfin"
 7. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Ruže Petrović 1 u Puli
 8. Odluka o izmjenama Odluke o davanju stanova u najam
 9. Odluka o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - suvlasnici stanova u Maksimijanovoj ulici br. 12
 10. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Matika Miranda
 11. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Stari grad d.o.o.
 12. Odluka o sklapanju nagodbe - Istragradnja d.o.o.
 13. Zaključak o prihvatu nagodbe o naknadi u predmetu Bijažić Mirko
 14. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule za mjesec rujan 2009. godine
 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec rujan 2009. godine
 16. Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec rujan 2009. godine
 17. Pravilnik za dodjelu stipendija Grada Pule