Doneseni akti od 29. listopada do 10. studenog 2010. godine

U četvrtak, 11. studenog 2010. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 29. listopada do 10. studenog 2010. godine 1. Informacija o naplati potraživanja po pravomoćnoj presudi iz imovine ovršenika Gradine d.d.
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o suglasnosti na sklapanje Ugovora o podzajmu za potprojekt Pula vezano uz provedbu Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2
 3. Zaključak o davanju suglasnosti na projekt etažiranja stambeno-poslovne građevine u Puli, Maksimijanova br. 4 i na Ugovor o uspostavi vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine i povezivanju posebnih dijelova s odgovarajućim suvlasničkim djelovima cijele nekretnine
 4. Zaključak o prihvatu Prijedloga Sporazuma o obročnom plaćanju duga
 5. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe-Gracijela i Željko Dundović
 6. Odluka o darovanju pokretne stvari Povijesnom muzeju Istre-Museo storico dell´Istria
 7. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Poljak Jovanka
 8. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje
 9. Rješenje o osnivanju tima za rješavanje i upis prava vlasništva Grada Pule na stanovima i poslovnim prostorima
 10. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju tima za provedbu projekta "Elektroničko poslovanje u upravnim tijelima Grada Pule" 
 11. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule za mjesec rujan 2010. godine

Doneseni akti od 29. listopada do 10. studenog 2010.

U četvrtak, 11. studenog 2010. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 29. listopada do 10. studenog 2010. godine 1. Informacija o naplati potraživanja po pravomoćnoj presudi iz imovine ovršenika Gradine d.d.
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o suglasnosti na sklapanje Ugovora o podzajmu za potprojekt Pula vezano uz provedbu Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2
 3. Zaključak o davanju suglasnosti na projekt etažiranja stambeno-poslovne građevine u Puli, Maksimijanova br. 4 i na Ugovor o uspostavi vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine i povezivanju posebnih dijelova s odgovarajućim suvlasničkim djelovima cijele nekretnine
 4. Zaključak o prihvatu Prijedloga Sporazuma o obročnom plaćanju duga
 5. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe-Gracijela i Željko Dundović
 6. Odluka o darovanju pokretne stvari Povijesnom muzeju Istre-Museo storico dell´Istria
 7. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Poljak Jovanka
 8. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje
 9. Rješenje o osnivanju tima za rješavanje i upis prava vlasništva Grada Pule na stanovima i poslovnim prostorima
 10. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju tima za provedbu projekta "Elektroničko poslovanje u upravnim tijelima Grada Pule" 
 11. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule za mjesec rujan 2010. godine