Doneseni akti od 20. kolovoza do 02. rujna 2009. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 20. kolovoza do 02. rujna 2009. godine 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju građevina na sustav opskrbe pitkom vodom
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o poslovima i broju profesionalnih vatrogasaca u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Pule
 6. Zaključak o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju u Gradu Puli
 7. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule za mjesec srpanj 2009. godine
 8. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Boškovićev uspon br. 10 u Puli
 9. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Novigradska br. 11 u Puli
 10. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Monvidal br. 20 u Puli
 11. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Monvidal br. 22 u Puli
 12. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Monvidal br. 26 u Puli
 13. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Monvidal br. 28 u Puli
 14. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Monvidal br. 30 u Puli
 15. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Monvidal br. 32 u Puli
 16. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Monvidal br. 34 u Puli
 17. Zaključak o prigovoru - Jurcan-Bužleta Sabina
 18. Zaključak o prigovoru - Stipić Jozo
 19. Zaključak o prigovoru - Terzić Asifa
 20. Zaključak o prigovoru - Rojnić Mirjana
 21. Zaključak o prigovoru Radola-Šverko Silva
 22. Zaključak o prigovoru - Pavičević Katarina
 23. Zaključak o prigovoru - Osmanović Selim
 24. Zaključak o prigovoru - Martinčić Lorena
 25. Zaključak o prigovoru - Jukić Predrag
 26. Zaključak o prigovoru - Štetić Nataša
 27. Zaključak o prigovoru - Ivanović Biljana
 28. Odluka o utvrđivanju konačne Liste prvenstva za davanje stanova u najam
 29. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, 43. Istarske divizije br. 13
 30. Zaključak o davanju suglasnosti uporabovniku Dijabetička udruga Istarske županije - Pula za ulaganje - izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Mutilska br. 47
 31. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 32. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina
 33. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Zajednica tehničke kulture Pula
 34. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 35. Odluka o stupanju pravnog sljednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora (Istarske knjižare d.d., Laginjina br. 7)
 36. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za obradu prijava sukladno Odluci o uvjetima i mjerilima za raspodjelu dijela sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna za provođenje zahvata sanacije i obnove pročelja i krovova građevina registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene urbanističke cjeline Grada Pule
 37. Odluka o sufinanciranju mjesečne studentske pretplatne karte