Doneseni akti od 16. srpnja do 27. srpnja 2009. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 16. srpnja do 27. srpnja 2009. godine 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 05.06.2009. godine
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Tržnica d.o.o. Pula sa sjednice održane 28.04.2009. godine
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 29.05.2009. godine
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Pula parking d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula parking d.o.o. Pula sa sjednice održane 18.05.2009. godine
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 25.05.2009. godine
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 08.06.2009. godine
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 12.06.2009. godine
 8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključak o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula sa sjednice održane 29.06.2009. godine
 9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula sa sjednice održane 28.05.2009. godine
 10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 29.05.2009. godine
 11. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. godine
 12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o uvjetima i mjerilima za raspodjelu dijela sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna za provođenje zahvata sanacije i obnove pročelja i krovova građevina registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene urbanističke cjeline Grada Pule
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Osnova Pravila mjesnih odbora
 15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Karšiole"
 16. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Ulica Valovine br. 20 u Puli
 17. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Liste prvenstva za davanje stanova u najam
 18. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom - Enio Teković
 19. Odluka o kupnji zemljišta i prodaji zemljišta neposrednom pogodbom - Erika Calagaz-Poropat
 20. Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice između Grada Pule i Macuka Maria-Ivana
 21. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Siniša Vuković
 22. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja kabelske kanalizacije u korist HEP d.o.o. - 10(20) kV kabel između TS 10820)/0,4 kV VALDENAGA - TS 10(20)/0,4 kV VALBANDON KUNTRADA
 23. Zaključak o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja, davanje u zakup građevinskog zemljišta i javnih površina
 24. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova dogradnje OŠ Šijana Faza 1
 25. Zaključak o davanju suglasnosti za organizirano kampiranje u vrijeme održavanja manifestacije 17. Monteparadiso festival
 26. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec lipanj 2009. godine
 27. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec lipanj 2009. godine