Doneseni akti od 16. listopada do 21. listopada 2009. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 16. listopada do 21. listopada 2009. godine 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju akciji "Gradovi i općine - prijatelji djece"
 2. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Izmjene Statuta Grada Pula - Pola
 3. Plan pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pule
 4. Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Grada Pule
 5. Zaključak o davanju smjernica Stručnom izrađivaču Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule za planska rješenja
 6. Zaključak o davanju zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) u postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona"
 8. Odluka o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula (provođenje postupka javne nabave za posude za selektivno prikupljanje otpada)
 9. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnje pristupne prometnice u Puli, odvojak Gradine uz Mutilsku ulicu
 10. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja kanalizacijskog voda u dijelu naselja Štinjan - Ulica Pužar i ogranak Ulice Pelini
 11. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja kanalizacijskog voda u dijelu naselja Štinjan centar - I. faza
 12. Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu na uporabu poslovnog prostora u Puli, Kapitolinski trg br. 1
 13. Odluka o zaključenju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Grbac Anton
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Zaštitne radionice Tekop Nova ustanove za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 15. Odluka o osnivanju stručnog tima i radnih grupa za izradu prijedloga Strategije razvoja kulture grada Pule od 2010. do 2020. godine
 16. Zaključak o davanju suglasnosti Pula Film Festivalu za adaptaciju poslovnog prostora u Puli, Uspon na Kaštel br. 2
 17. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe pred Općinskim sudom u Puli u predmetu posl.br. P-75/07