Doneseni akti od 10. prosinca do 16. prosinca 2009. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 10. prosinca do 16. prosinca 2009. godine 1. Zaključak o davanju mišljenja o amandmanu podnesenom na Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare" vijećnika Marka Martinčića
 2. Zaključak o donošenju Plana nabave upravnih tijela Grada Pule za 2009. godinu
 3. Rješenje o odobravanju poslovanja u produženom radnom vremenu Ugostiteljskom objektu "Zen" iz Pule, Dukićeva 1
 4. Zaključak o odobravanju poslovanja u produženom radnom vremenu ugostiteljskim objektima u gradu Puli za doček Nove 2010. godine
 5. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, Evidencijski broj: 5/09
 6. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Veruda 13 u Puli
 7. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Veruda 15 u Puli
 8. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Veruda 17 u Puli
 9. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Veruda 19 u Puli
 10. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Veruda 21 u Puli
 11. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenog zemljišta i dijela zgrade (područje grada: Centar i Štinjan)
 12. Odluka o izdavanju izjave i suglasnosti o brisanju opisa etaže - Narodni trg br. 3
 13. Odluka o davanju na uporabu zemljišta-plato u krugu nekadašnje vojarne Valelunga Auto klubu Pula-Rovinj
 14. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Dobricheva br. 33
 15. Zaključak o davanju suglasnosti uporabovniku Javnoj ustanovi Pula Film Festival za adaptaciju poslovnog prostora u Puli, Uspon na Kaštelu br. 2
 16. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (manifestacije: "Uoči Nove godine"- na lokaciji Trg Portarata, "Svečani doček Nove godine u Puli" - na lokaciji Trg Forum)
 17. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Nina Commerce d.o.o. iz Zagreba (poslovni prostor u Puli, Dobrilina br. 17)
 18. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Gregorović Antonela iz Vodnjana (poslovni prostor u Puli, Flanatička br. 33)
 19. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Jurlina Damir vlasnik trg.obrt. Histria Sport iz Pule (poslovni prostor u Puli, Veronska br. 6)
 20. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Smoljan Sabina iz Vodnjana (poslovni prostor u Puli, Gundulićeva br. 23)
 21. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu POP d.o.o. iz Pule (poslovni prostor u Puli, Anticova br. 3)
 22. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Kovačević Kerol iz Pule (poslovni prostor u Puli, Kandlerova br. 3)
 23. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Hrelja Elida iz Ližnjana (poslovni prostor u Puli, Zagrebačka br. 23)
 24. Zaključak o pravu na povlašteni javni gradski prijevoz na području grada Pule
 25. Zaključak o avansnom prijenosu sredstava sa pozicije R5 428-4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 26. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za izvođenje dodatnih radova na izgradnji objekta OŠ Veli Vrh Faze I (zgrada Osnovne škole), Evidencijski broj nabave 13/09
 27. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju Prijedloga Mreže osnovnoškolskih ustanova na području Grada Pule
 28. Odluka o dodjeli prigodnih novčanih pomoći pojedinim kategorijama građana s prebivalištem u Gradu Puli
 29. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim izborima članova Vijeća Mjesnog odbora Busoler
 30. Odluka o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima-
 31. Izmjene i dopune Naredbe o lokacijama javnih parkirališta pod naplatom, zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na području grada Pule