Doneseni akti od 03. rujna do 16. rujna 2009. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 03. rujna do 16. rujna 2009. godine1.Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec srpanj 2009. godine
2.Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora
3.Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog Odbora Busoler
4. Rješenje o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskom obrtu "Sara"
5.Zaključak o imenovanju člana predstavnika Grada Pule u Povjerenstvo za izradu smjernica za potrebe izrade arhitektonsko-građevinskog programa izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Puli
6. Odluka o reguliranju načina postupanja s ambalažnim - kartonskim otpadom na području užeg centra grada Pule
7.Izmjene i dopune Plana i rasporeda lokacija za postavu zastava na javnim površinama na području grada Pule
8.Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja
9.Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
11. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta
12. Odluka o odobravanju dopune djelatnosti - Brionka d.d.
13. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija
14. Odluka o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje
15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju ovlaštenja Pula parkingu d.o.o.
16. 
Odluka o sklapanju nagodbe - odvjetničko društvo Mirko Mastilović i partneri j.t.d.
17. Odluka o davanju u najam stana - Celija Guido
18. Odluka o davanju u najam stana - Lazić Miranda
19. Odluka o izmjeni Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja kabelske kanalizacije u korist HEP-a d.o.o.-Valdenaga-Valbandon Kuntrada
20. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja kanalizacijskog voda unutar dijela naselja Valdebek - Fojbon I faza u korist TD Pula Herculanea d.o.o.
21. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja kanalizacijskog voda unutar dijela naselja Valdebek - Fojbon II faza u korist TD Pula Herculanea d.o.o.
22. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja vodovodnog voda unutar dijela naselja Fojbon - Valdebek u korist TD Vodovod Pula d.o.o.
23. Odluka o izdavanju tabularne isprave - HZMO
24. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Krišto Mijo i Sunčica
25. Odluka o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - Nazorova ulica
26. Odluka o početku postupka javne nabave sklapanjem Ugovora o obavljanju javnih usluga iz Dodatka II B zakona u predmetu pružanja usluge sistematskih zdravstvenih pregleda zaposlenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Pula
27. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o početku postupka javne nabave br. 258/09 Javne ustanove "Pula Sport"  
28. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o početku postupka javne nabave br. 278/09 Javne ustanove "Pula Sport"
29. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijećaPredškolske ustanove - Istituzione prescolare "Rin Tin Tin" Pula-Pola
30. Odluka o davanju na uporabu dijela zelene površine unutar ograđenog prostora ispred objekta Centra gradskih udruga "Rojc" Pula radi održavanja programa cirkusa "Apollo"
31. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu sudske nagodbe
32. Odluka o otpisu duga kamata na glavnicu - Buco d.o.o.