Zaklada za sport Grada Pula - Pola

zzs.jpgZaklada za sport Grada Pula - Pola

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLADA ZA SPORT PULA - POLA

AdresaForum 1, 52100 Pula
OIB35049107768
IBANHR4423600001103054381
Kontakt

zaklada.sport@pula.hr

 

 

 

 

Zaklada za sport Grada Pula-Pola osnovana je odlukom Gradskog vijeća 30. kolovoza 2022. godine.

Svrha Zaklade je promicanje i poticanje sportskih klubova na području Grada Pule iz ekipnih sportova kao i sportaša pojedinaca sa prvenstvenim ciljem postizanja vrhunskih sportskih rezultata u seniorskoj konkurenciji na domaćim i međunarodnim natjecanjima, pomaganje darovitih i perspektivnih sportaša, promicanje Grada Pule kao grada sportske izvrsnosti te podupiranje sportskih manifestacija i sportskih projekata od interesa za Grad Pulu.

Vrijednosti na kojima Zaklada temelji svoje djelovanje su poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda, socioekonomska pravda, uključivost, mirotvorstvo, uvažavanje različitosti, ravnopravnost te sloboda izbora i izražavanja.

Zaklada će se u svom radu voditi sljedećim načelima: solidarnost, odgovornost, otvorenost, održivost, suradnja, participacija, dijalog, transparentnost i sprječavanje sukoba interesa.

Upraviteljica zaklade:

Matea Sagadin, mag.cin.

Članovi Upravnog odbora Zaklade za sport Grada Pula-Pola:

1. Elvis Peršić - predsjednik
2. Anja Šegota – zamjenica predsjednika
3. Iva Burić
4. Goran Percan
5. Enver Šeperović

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava Zaklade za sport Grada Pula-Pola

Prijave na Javni poziv sa svim obveznim prilozima podnose se do 30.11.2023., isključivo u elektroničkom obliku korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja, putem e-prijavnica.

Kako bi mogao koristiti elektronički sustav prijavljivanja (e-prijavnice), svaki prijavitelj mora se prethodno registrirati. Registracija novih korisnika vrši se jednokratno.

Pristupanje e-prijavnicama moguće isključivo s korisničkim imenom i lozinkom. Korisničko ime i lozinka kreiraju se prilikom registracije.

Registracija novih korisnika vrši se na sljedećoj poveznici: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

E-prijavnice nalaze se na sljedećoj poveznici: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

E-prijavnice i priloge nije potrebno ispisivati i slati u papirnatom obliku. Zaklada za sport Grada Pula-Pola naknadno može zatražiti od prijavitelja dostavu dokumentacije i u izvorniku.

Zahtjev se smatra predanim tek kada je prijavitelj u elektroničkom sustavu prijavljivanja (e-prijavnica) odabrao opciju Pošalji zahtjev i povratno primio automatski odgovor o

zaprimljenom zahtjevu.

Tehnička podrška vezano za e-prijave: e-mail: podrska@som-system.com (tehnička podrška dostupna je isključivo u slučaju problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava).

Sva pitanja u svezi ovog javnog poziva upućuju se isključivo elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: zaklada.sport@pula.hr

Dokumenti