Proračun za 2023. godinu

Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu