Proračun za 2023. godinu

Proračun Grada Pula-Pola za 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula-Pola z 2023. godinu