Proračun za 2022. godinu

Proračun Grada Pule za 2022. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu