Uređena Ulica Jasne Crnobori

 

U cilju povećanja kvalitete života stanovnika Ulice Jasne Crnobori (uz Medulinsku cestu) u dijelu predmetne ulice izgrađena je prometna površina, oborinska odvodnja i javna rasvjeta u dužini od oko 95 metara, te je dodatno  rekonstruirana vodovodna mreža. Dio radova uređenja Ulice Jasne Crnobori u dužini od oko 140 metara, sukladno Potvrdi glavnog projekta, realiziran je još 2015. godine, dok su gore navedeni radovi okonačani sredinom 2016. godine. Time je stanovnicima Ulice Jasne Crnobori, osim uređene prometne površine, osigurana i cjelokupna komunalna infrastruktura.

Izvođač radova bio je TGT-DRIATIK d.o.o. Pula kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječaju, a vrijednost ugovorenih radova oko 800 tisuća kuna.  Podizvođač radova na izgradnji elektromontažnih radova javne rasvjete bio je EL.PE.S 1 d.o.o. Pula, a podizvođač na kolničkoj konstrukciji Colas Hrvatska d.d.. Glavni nadzor obavljalo je društvo Pontifex d.o.o. 

Radovi su se odvijali sukladno Potvrdi glavnog projekta, izrađenoj izvedbenoj projektnoj dokumentaciji i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.