Uređena prometnica s pratećom infrastrukturom u Ulici Jasne Crnobori

 

Krajem ožujka 2019. godine okončan je projekt izgradnje prometnice s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK u dijelu Ulice Jasne Crnobori.  Zahvat je izveden u duljini od 190 metara, od raskrižja s Ulicom Škokovica do raskrižja s Ivančićevom ulicom. Grad Pula je u navedenu investiciju, radovi koji su započeli krajem studenog prošle godine, uložio 2,2 milijuna kuna čime je povećana kvaliteta života stanovnika predmetne ulice. Radove je izvelo društvo Cesta d.o.o. izabrano kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječaju.

Podsjetimo, dio Ulice Jasne Crnobori, uz Medulinsku cestu, uređen je prije dvije godine. Uz izgradnju prometnice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom rekonstruirana je i vodovodna mreža, odnosno stanovnicima se osigurala cjelokupna komunalna infrastruktura.