Uređen Uspon Marijana Rotara

 

Građena u 1. stoljeću, pulska Arena jedna je od najpoznatijih i najznačajnijih spomenika od kojeg započinje i završava svaki obilazak grada, a uređenjem Uspona Marijana Rotara, radovi koji su okončani u prvoj polovici srpnja 2019. godine, napokon pokazuje svu svoju velebnost. Zahvaljujući suradnji Arheološkog muzeja Istre i Grada Pule, dodatno je valorizirano ovo vrijedno kulturno dobro, za što je izdvojeno 4,5 milijuna kuna.

Projektom, izrađenim sukladno posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela iz Pule, rekonstruirana je postojeća staza serpentine, odnosno postavljena je nova podloga, istovremeno zadržavajući postojeći oblik. Također, izvedene su nove stepenice koje spajaju Uspon Marijana Rotara s Istarskom i Škaljerovom ulicom, zamijenjena je i pojačana ograda uz obje strane Uspona Marijana Rotara, rekonstruirane su oborinska i fekalna odvodnja, izvedeni su  vodovodni priključci, postavljena je javna rasvjeta te je cijeli prostor i krajobrazno uređen.

Upravo je projekt krajobraznog uređenja serpentine, koja čini okoliš južne strane amfiteatra, okosnica provedbe aktivnosti uređenja čime se dodatno istaknula vrijednost spomenika  upisanog kao kulturno dobro od nacionalnog značaja u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Na uređenim terasama od cortena postavljeni su pokrivači tla, grmlje, trajnice i udomaćene autohtone vrste bilja, a sve je spojeno na novoizveden sustav za navodnjavanje s izvršenom pripremom za buduće spajanje na izvor Nimfej čime će se osigurati minimalan trošak vode. Lokacija je dodatno obogaćena urbanom opremom, odnosno klupicama i košaricama za otpatke, a pri postavljanju instalacija rasvjete, izvršena je priprema i osigurana mogućnost naknadne ugradnje elemenata za upravljanje rasvjetom oko Arene. U sklopu redovnog održavanja javnih zelenih površina, komunalno društvo Pula Herculanea d.o.o. održavat će i novouređenu serpentinu.

Radove u sklopu projekta izvodili su tvrtke Cesta d.o.o., Pragrande d.o.o., Pula Herculanea d.o.o., Zanitel d.o.o., Metallum d.o.o., Iza duge d.o.o., Nerium d.o.o. i IPAMM kamenoklesarski obrt, dok je nadzor vršila tvrtka Učka konzalting d.o.o. Voditelj cjelokupnog projekta je tvrtka Pontifex d.o.o..