Uređen spoj Valvazorove i Kraške ulice

 

Radovi izgradnje oko 400 metara prometne površine - spoja Valvazorove i Kraške ulice, ujedno i pristupa prema novoj bolnici okončani su krajem siječnja 2019. godine. Osim prometne površine izgrađeni su obostrani nogostupi, oborinska odvodnja, javna rasvjeta i elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI), te su rekonstruirana postojeća raskrižja Valvazorove i Kirčeve te Županske i Kraške ulice. Radovi su se izvodili u sklopu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Pule, a izvođač radova, odabran kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječaju, bio je pulsko društvo Cesta d.o.o.. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 2.887.528,56 kuna.