Uređen Prilaz Plazine

 

Na području Štinjana Grad Pula uredio je Prilaz Plazine na način da je izgrađena prometnica u dužini od oko 180 metara, širine 5,50 metra, s dva vozna traka i jednostranim nogostupom.  Izgrađena je i nova javna rasvjeta u  dužini od gotovo 200 metara, te su izvedeni i slivnici sa spojem na postojeći oborinski kolektor. Radove je izvodilo društvo Izvođač radova, Tgt Adriatik d.o.o., izabrano kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječaju. Ugovorena vrijednost radova iznosila je 766.223,01 kuna.