Uređen ogradni zid Društvenog centra Rojc

 

S ciljem cjelovite sanacije i uređenja potpornog i ogradnog zida Društvenog centra Rojc u Kranjčevićevoj ulici, kojega je dio saniran 2015. godine izvršena je sanacija preostalog dijela potpornog i ogradnog zida u dužini od 42 metra. U središnjem dijelu se, zbog narušene statike, uklonio postojeći potporni zid te je izgrađen novi dok su bočni dijelovi obloženi radi konzervacije istog. Na potporni zid nadograđen je novi ogradni zid od prefabriciranih armirano betonskih ploča i stupova.

Osim toga, sanirana je i prometnice te nogostup u dijelu Kranjčevićeve ulice te su postavljanja dva nova stupa javne rasvjete.