Uređen De Villeov uspon

 

Jedan od važnih projekata koji se provodio u sklopu uređenja starogradske jezgre je i uređenje De Villeovog uspona na kojemu se u ljetnim mjesecima održavaju brojne kulturne manifestacije.

Projektom uređenja De Villeova uspona rekonstruirane su pješačke i kolno pješačke površine te mreža i priključci sanitarne odvodnje, izgrađena je nova oborinska kanalizacija u dužini od 34 metara te su postavljene dvije linijske rešetke za odvodnju. Osim toga, rekonstruirane su vodovodna i plinska mreža s priključcima, izvršena je priprema za skidanje zračnih vodova i polaganje niskonaponskih kabela, a izvršena je i priprema za javnu LED rasvjetu.

Radove koji su započeli u studenom 2016. godine pratila su i arheološka istraživanja te fotogrametrijsko snimanje i dokumentiranje starog antičkog kanala sanitarne odvodnje. Kanal je tijekom radova u potpunosti očuvan, a u njega su položene cijevi nove sanitarne i oborinske odvodnje preko kojih mu je vraćen izvorni kameni pokrov.

Riječ je o zahvatu duljine 71,20m na 335 m2 površine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1,2 milijuna kuna, a radove je izvodio TGT Adriatik d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječaju.