Rekonstruirana Ulica sv. Margarete u Štinjanu

 

Ulica sv. Margarete u Štinjanu u dužini od 128,64 metara rekonstruirana je, po  prema uzoru na povijesno opločenje. Sa sanacijom se započelo u siječnju 2016. godine. Prije samog polaganja novog kamenog opločenja rekonstruirana je dotrajala vodovodna mreže te su izgrađeni kanalizacijski priključci za kućanstva. Grad Pula je u uređenje Šaliža investirao 1,615.000 kuna, a izvođač radova bio je TGT d.o.o. iz Pule. Ova investicija, kao i uređenje plaže na Hidrobazi, te izgradnja dječjeg igrališta svakako doprinosi povećanju kvalitete življenja stanovnicima Štinjana. Svečano otvaranje rekonstruirane Ulice sv. Margarete upriličeno je 21. lipnja 2016. godine.