Uređen Boškovićev uspon

 

U sklopu Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Pule, u kolovozu 2019. godine završeni su radovi obnove Boškovićevog uspona.  U sklopu radova obnovljen je nosivi i završni sloj asfalta budući se nakon uzimanja uzoraka iz kolnika na više mjesta, utvrdilo da postojeći asfalt nema dovoljnu debljinu nosivog sloja koja bi zadovoljila današnje standarde i prometno opterećenje. Obnovljeno je oko 300 metara kolnika, a cijena radova iznosila je oko 300 tisuća kuna. Izvođač radova bilo je društvo Cesta d.o.o. dok je Pragrande d.o.o. sanirao sustav odvodnje otpadnih voda na usponu.