Izgrađeno dječje igralište u Vitasovićevoj ulici u Šijani

 

S izgradnjom dječjeg igrališta u Vitasovićevoj ulici započelo se u travnju 2016. godine, a projekt je okončan u lipnju 2016. godine. Igralište je uređeno unutar postojeće zelene površine smještene između stambenog bloka i gradske prometnice na površini od oko 460 metra kvadratnih. Na igralištu je postavljeno šest igrala, te je ograđeno panelnom ogradom s integriranim dvokrilnim vratima kako bi kontrola ulaza i izlaza bila sigurna. Unutar igrališta postavljene su klupe i koševi za otpatke, posađene su stablašice koje osiguravaju hlad, te je ispred ulaza postavljen stol i dvije klupe. Izvođač radova bilo je trgovačko društvo Cesta d.o.o., a vrijednost investicije iznosi 366.988,50  kuna. Dječje igralište prilagođeno je i za djecu s teškoćama u razvoju.