Izgrađena retencija i svjetlosno uređen rotor u Šijani

Izgrađena retencija i svjetlosno uređen rotor u Šijani

 

Početkom rada svjetlosne instalacije novog kružnog toka u Šijani u svibnju 2017. godine označen je i kraj radova na izgradnji sustava odvodnje gornjeg dijela Šijanskog sliva, koji su započeli krajem studenog 2015. godine a kojim se u značajnoj mjeri smanjilo plavljenja tog dijela grada za vrijeme intenzivnih padalina.

Osnovni cilj ovog zahvata u prostoru, kojeg je investitor bio Hrvatske vode d.o.o., bio je rješavanje problema plavljenja cestovnog čvorišta (rotora) na državnoj cesti D-66, manipulativnih i parkirališnih površina u njegovoj blizini te stambenih i gospodarskih građevina koji se nalaze neposredno uz državnu cestu.

Izvedene su retencijske građevine, akumulacije, obodni kanali čija je osnovna namjena smanjenje vrha vodnog vala za vrijeme intenzivnih oborina. Retencijski objekti, akumulacije i obodni kanali značajno produljuju vrijeme retencioniranja vode s pripadajućeg sliva jer je preuzet dio funkcije postojećeg sustava odvodnje, čime je omogućeno funkcioniranje oba sustava koje doprinosi povećanju sigurnosti od plavljenja.

Vrijednost investicije iznosi 35,8 milijuna kuna, a izvođači radova su Vodoprivreda d.o.o. Buzet i Vodotehnika d.d. Zagreb.

Završno uređenje rotora prema izvedbenom projektu projektantske kuće Urbis d.o.o.

Projekt estetski zaokružuje vizualnu cjelinu rotora uzduž kojeg je izgrađen nasip do tri metara visine na kojem su montirani čelični bijeli štapovi duljine od 4 do 6 metara. Montirano je  340 štapova drugačije dužine nagnutih pod različitim kutovima, a u sebi imaju integrirane štrcaljke za vodenu maglicu koja ispunjuje prostor između štapova i nasipa uz prometnicu.