Selektivno prikupljanje otpada

Grad Pula, Pula Herculanea i Zelena Istra inicijatori su projekta selektivnog prikupljanja otpada. Projektom su obuhvaćeni svi mjesni odbori grada i prigradskih naselja te su unutar navedenih područja tijekom 2008. i 2009. g. na 130 gradskih lokacija postavljeni tzv. "zeleni otoci" s tri različita spremnika (za različite vrste otpada -  papir i karton, staklo, plastična i metalna ambalaža).

Glavni cilj projekta je povećati postotak selektivnog prikupljenog otpada razvojem potrebne infrastrukture sustava selektivnog prikupljanja komunalnog otpada i podizanjem razine svijesti svih sudionika o važnosti, potrebi i načinima selektiranja. Usporedo se krenulo s još jednim modelom selektivnog prikupljanja otpada, odnosno pilot-projektom "Od vrata do vrata" za koji je odabran MO Nova Veruda te se predviđa postepeno uključivanje svih gradskih mjesnih odbora. Njime je obuhvaćeno oko 900 domaćinstava na području Mjesnog odbora Nova Veruda, gdje su postavljena četiri zelena otoka. Svrha pilot-projekta je edukacija građana o odvojenom prikupljanju otpada te omogućavanje prikupljanja sekundarnih sirovina (plastike, papira, kartona-PiK te stakla) od svakog domaćinstva koje se dobrovoljno uključi u projekt. Postavljanjem "zelenih otoka", uvođenjem pilot-projekta "Od vrata do vrata" i otvaranjem reciklažnog dvorišta u prostorima tvrtke Metis u Šijani završena je prva faza postavljanja potrebne infrastrukture za selektivno prikupljanje.

Isključivo odgovornim ponašanjem i prihvaćanjem selektivnog načina prikupljanja otpada, odnosno stjecanjem osviještenih ekoloških navika doprinijet će se sustavnom gospodarenju otpadom i  smanjenju komunalnog otpada u Puli, što je jedan od naših prioriteta. Dosadašnji rezultati svjedoče o visokom stupnju prihvaćanja ove inicijative te se nadamo daljnjem uključenju što većeg broja građana. To će u konačnici doprinijeti i značajnom povećanju kvalitete života u našem gradu.