"Potpore Pula 2018"

Grad Pula i ove je godine osigurao milijun kuna bespovratnih sredstava za dodatni razvoj poduzetništva u Puli. Kroz ukupno osam mjera, Grad želi smanjiti početne financijske izdatke poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, poticati zapošljavanje nove radne snage, povećati konkurentnost, povećati udio inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koji će generirati rasti i razvoj, olakšati nabavku suvremenih strojeva, alata i opreme, potaknuti poduzetnike na korištenje sredstava iz EU fondova, ojačati pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućiti im širenje poslovanja.

Upravo kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, Grad je objavio javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora:

  • Mjera 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama
  • Mjera 2: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje eu projekata
  • Mjera 3: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
  • Mjera 4: Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete
  • Mjera 5: Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju
  • Mjera 6: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
  • Mjera 7: Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima
  • Mjera 8: Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpora te svi detalji, upute i potrebna dokumentacija mogu se  preuzeti u Gradu Puli, u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, Polanijev prolaz 2 (soba 11, 3. kat) te na web stranicama Grada Pule www.pula.hr u rubrici Aktualno. Ostale informacije možete zatražiti na telefonskim brojevima 052/371-976 i 052/371-975.

Zahtjev za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2018. godini do 15. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Javni poziv - Potpore Pula 2018