Izgradnja nove pulske Opće bolnice

U siječnju 2015. godine započela je dugoočekivana izgradnja nove Opće bolnice, odnosno dviju zgrada.

U Zgradi I smjestit će se suvremena stacionarna bolnica. Bit će tu i 10 operacijskih dvorana s 10 kreveta u šok-sobama, rađaonica s tri boksa i jednom operacijskom dvoranom za hitnoće, prva pomoć sa 16 kreveta, patologija s tri stola za obdukciju, bolnička ljekarna i laboratorij, praonica rublja dnevnog kapaciteta 3.500 kilograma te središnja sterilizacija kapaciteta 6.600 litara sterilnog materijala.

U Zgradi II, koja će uz postojećih 3.300 dobiti još 7.500 kvadrata, imat ćemo dnevnu bolnicu sa 71 krevetom, od čega 28 za hemodijalizu, dvije operacijske dvorane za tzv. dnevnu kirurgiju te poliklinike s 80 specijalističkih timova i 47 liječničkih ordinacija. Pod istim krovom ostala bi nuklearna medicina, a pridružili bi se i gama-dijagnostika, fizikalna medicina te centar za dijabetes i onkologiju.

Dovršetak izgradnje bolnice planiran je početkom siječnja 2018., no taj je rok pomaknut za kraj godine budući da su pojedini objekti koji se adaptiraju u lošijem stanju nego što se prvotno procjenjivalo.

Bolnici je iz europskih fondova odobreno 38,4 bespovratnih milijuna kuna za opremanje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije. Preostali dio, 47 milijuna, namijenjen građevinskim i instalacijskim radovima, osigurat će se namjenskim kreditom za gradnju nove bolnice, a opremanje je počelo početkom ove godine, paralelno s preseljenjem bolnice. Vrijednost preostale opreme planirane za bolnicu koja će se financirati kreditom procijenjena je na dodatnih 150 milijuna kuna.