Javna i jednostavna nabava

U ovoj sekciji:

Javna nabava

Javna nabava je provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama.
 
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Grad Pula-Pola kao javni naručitelj dužan je postupke javne nabave roba, radova i usluga  objavljivati u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Popis postupaka javne nabave (u tijeku, završeni i poništeni)

Jednostavna nabava

Grad Pula-Pola s ciljem poboljšanja, efikasnosti  i podizanja transparentnosti jednostavne nabave digitalizirao je proces nabave putem informatičkog sustava za provedbu postupka jednostavne nabave.

Kako bi mogli sudjelovati u budućim postupcima jednostavne nabave, molimo Vas da se registrirate na Internetskoj aplikaciji Ensolva. 

Proces registracije se obavlja na web adresi: https://portal.ensolva.com/user/register 


Za već registrirane korisnike, prijava se obavlja na web adresi:

https://portal.ensolva.com/user/login

Svi objavljeni postupci jednostavne nabave dostupni su putem:

https://portal.ensolva.com/rfx/public?filter=pula

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Pula-Pola (1,8 MB)