Javna i jednostavna nabava

Sukob interesa

Članak 80. Zakona o javnoj nabavi - sprječavanje sukoba interesa
Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Grad Pula-Pola kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika te s njima povezane osobe usukobu interesa.