Kontakti - ITU mehanizam

Adresa: Trg Forum 13./3, 52100 Pula

E-mail: itu@pula.hr

Voditelj Odsjeka za provedbu ITU mehanizma

Damir Prhat
Adresa: Forum 13
Telefon: 052/371-745
E-mail: damir.prhat@pula.hr

Savjetnica 1. za provedbu programa i projekata Europske unije

Sanja Vrtačić Biljuh
Adresa: Forum 13
Telefon: 052/371-746
E-mail: sanja.vrtacic.biljuh@pula.hr

Savjetnica 1. za provedbu programa i projekata Europske unije

Kristina Fedel Timovski
Adresa: Forum 13
Telefon: 052/371-734
E-mail: kristina.fedel@pula.hr

Referent II.

Ivona Peruško
Adresa: Forum 13
Telefon: 052/371-747
E-mail: ivona.perusko@pula.hr

Voditeljica Odsjeka za europske politike

Antonija Babić
Adresa: Forum 1
Telefon: 052/371-741
E-mail: antonija.babic@pula.hr