Kontakti - ITU mehanizam

Adresa: Trg Forum 13./3, 52100 Pula

E-mail: itu@pula.hr

p.o. Gradonačelnika pročelnik

Damir Prhat
Adresa: Forum 2
Telefon: 052/371-800
E-mail: damir.prhat@pula.hr

Savjetnica 1. za provedbu programa i projekata Europske unije

Kristina Fedel Timovski
Adresa: Forum 13
Telefon: 052/371-734
E-mail: kristina.fedel@pula.hr

Voditeljica Odsjeka za europske politike

Antonija Babić
Adresa: Forum 1
Telefon: 052/371-741
E-mail: antonija.babic@pula.hr

Referentica I za prijem stranaka i otpremu akata

Ivona Peruško
Adresa: Polanijev prolaz 2
Telefon: 052/371-984
E-mail: ivona.perusko@pula.hr