ITU mehanizam 2014-2020

DOKUMENTI:

Odluka o financiranju projekta "Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT" 

Odluka o financiranju projekta "Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT"


Odluka o odabiru područja za provedbu ITU mehanizma

Strategija razvoja urbanog područja

Urbano područje Pula

Partnersko vijeće