Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT, KK.10.1.1.02.0003

MRRFEU pasica logotipi M RGB.jpg

Naziv projekta: Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT, KK.10.1.1.02.0003

Program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Vrijednost projekta: 7.907.000,00 kuna

Grad Pula – predviđena bespovratna sredstva: 6.720.950,00 kuna

Stopa sufinanciranja EU: 85% (postotak je dodatno povećan na 94% putem dodatnih sredstava iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini)

Nositelj: Grad Pula-Pola - Odsjek za provedbu ITU mehanizma

Kratki opis projekta: Glavna svrha projekta tehničke pomoći je zahvaljujući osnaženim ljudskim resursima doprinijeti učinkovitoj provedbi i praćenju mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Kako bi se omogućila efikasna i učinkovita provedba ITU mehanizma na urbanom području Pula oformljeno je provedbeno tijelo čija je glavna uloga provedba delegiranih i s njima povezanih zadaća te koordinacija implementacije aktivnosti, kao i praćenje realizacije projekata ali i konstantno osluškivanje potreba i potencijala urbanog područja. Dodijeljena bespovratna sredstava iz prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ usmjerena su na jačanje kapaciteta kroz edukacije te na adekvatno planiranje i provedbu aktivnosti i mjera fokusiranih na korištenje sredstava EU fondova iz dva operativna programa "Konkurentnost i kohezija" i "Učinkoviti ljudski potencijali" u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ciljevi: Učinkovita provedba i održivost ITU mehanizma na području urbanog područja Pule na način da se osiguraju odgovarajući ljudski resursi u potpori i praćenju provedbe aktivnosti svih projekata u okviru ITU mehanizma.

Proračun: Ukupan iznos projekta je 7.907.000,00 kuna, od čega je EU sufinanciranje u iznosu od 6.720.950,00 kuna (85 %) bespovratnih sredstava što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti. Intenzitet potpore s prvotnih 85 dodatno je povećan na 94 posto temeljem dobivenih sredstava iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, a stopa vlastitog sufinanciranja je 6 umjesto 15 posto.

Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ i Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Usklađenost sa strateškim dokumentima: Strategija razvoja urbanog područja Pula

Razdoblje provedbe projekta: 25.travnja 2016. do 31. prosinca 2023.

Kontakt za više informacija: itu@pula.hr

Link: http://www.strukturnifondovi.hr