Politika kvalitete Grada Pule

Naša je osnovna želja i potreba biti učinkovita gradska uprava uvijek na raspolaganju građanima Grada Pule, kao i gostima koji u naš grad dolaze. Grad Pula u stalnoj brizi za građane pronalazi svoj smisao kvalitete.

U našem odnosu prema građanima, trudimo se ljubaznošću, točnošću i pravovremenošću poboljšati međusobnu komunikaciju kako bi izravnim kontaktima čim više bili na usluzi građanima.
Stvaranjem novih i poboljšanih uvjeta pružanja usluga i pravima koje mogu građani ostvariti u gradskoj upravi, stalno osluškujemo i uvažavamo potrebe i želje građana.

Odgovornim trošenjem novaca poreznih obveznika smatramo i optimiziranje nivoa usluga koje grad pruža svojim građanima, upoznavanjem korisnika s vrstama usluga, konkretnim rješavanjem zahtjeva korisnika, na što jednostavniji način, brzo i efikasno, vodeći računa o zakonitosti procedure.

Prema službenicima i namještenicima grada Pule gradska uprava stvaranjem i osiguranjem optimalnih uvjeta za rad, što uključuje i  informatizaciju i poticanje timskog rada i omogućavanjem usavršavanja i napredovanja, odgovarajućim stimulacijama sukladno rezultatima rada, postiže zajedništvo svih službenika i namještenika i ostalih uključenih u radne procese grada Pule. Mi u gradu Puli znamo da je zadovoljan djelatnik i dobar djelatnik, a time se postiže i zadovoljstvo naših korisnika/građana.Točno definiranim radnim postupcima, definiranim ovlastima, odgovornostima i obvezama, osiguravamo da se svi zadaci obavljaju maksimalno učinkovito i na vrijeme.

Grad Pula ulaže sredstva u kontinuirano obrazovanje svojih zaposlenika, kako bi isti svojim znanjem i kompetencijama pružali kvalitetne usluge građanima, trgovačkim društvima i udrugama i gostima našeg grada. Želimo da grad Pula bude prepoznat kao grad koji doprinosi razvitku županije i Republike Hrvatske, svojim pozitivnim imidžom grada u kojem je ugodno živjeti zbog boljih uvjeta življenja koje osigurava gradska uprava, kao rezultat prepoznavanja i ispunjavanja želja i potreba građana.

Partnerski odnos, odnos suradnje i međusobnog uvažavanja, kvalitetan i racionalan rad gradske uprave omogućuje veću kvalitetu življenja i zadovoljstvo svakog člana društvene zajednice.