Provedba Sustava društveno odgovornog poslovanja


Konferencija Urban Future - prezentacija Grada Pule

Nakon što je početkom ožujka u Grazu održana dvodnevna međunarodna konferencija Urban Future na kojoj su sudjelovali i predstavnici Grada Pule, javno su objavljene prezentacije svih govornika, a među njima je naravno i ona Grada Pule.

Prezentaciju kojom su obuhvaćene sve aktivnosti koje Grad Pula provodi po pitanju komunikacije s građanima, poput e-Konzultacija, javnih tribina i ostalih brojnih e-usluga kojima se Grad koristi u svakodnevnoj komunikaciji s građanima možete pogledati ovdje.