Integrirani sustav upravljanja

Grad Pula-Poča je, u svom dosadašnjem radu, prepoznao i prihvatio vrijednosti društveno odgovornog poslovanja te ih već godinama konstantno ugrađuje u svoje poslovanje. Dokaz tome jest činjenica da je Pula još 2009. godine uvela sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008. U rujnu 2014. godine dobivanjem certifikata IQNet SR-10 Grad Pula-Pola postao je prvi grad na svijetu koji je u poslovanje svoje uprave ugradio vrijednosti društveno odgovornog poslovanja te sukladno tome postao i članom renomirane međunarodne inicijative The United Nations Global Compact.  Grad je uveo i međunarodni standard ISO 27001:2013 koji se odnosi na upravljanje informacijskom sigurnošću. Grad Pula-Pola jedini je grad u Hrvatskoj koji danas posjeduje sva tri navedena certifikata. U 2017. godini Grad Pula je uspješno recertificirao svoje standarde te dobio nove certifikate po normama ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 te IQNet SR-10:2015 te objedinio sustave upravljanja u jedinstveni integrirani sustav upravljanja. Također, Grad Pula-Pola je nastavio sa dobrom praksom pa tako se od 2021. godine odlučilo uvesti norma ISO 37001:2016 - sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja, a u 2022. godini se krenulo sa izradom dokumentacije i naposljetku je i izdan certifikat.

Certifikat ISO 27001:2013

Certifikat IQNet SR-10:2015

 

Važnost uvođenja Integriranog sustava upravljanja kvalitetom u poslovanje odnosi se na sljedeće prednosti:

  • bolje upravljanje funkcijama poslovanja i procesnim funkcijama;
  • racionalnije gospodarenje resursima;
  • smanjenje neizvjesnosti, stresa, preklapanja zadataka i mjerodavnosti;
  • povećanje efikasnosti rada, poboljšavanje motiviranosti zaposlenika i odnosa među ljudima;
  • podizanje zadovoljstva korisnika usluga;
  • smanjenje troškova poslovanja,
  • povećavanje transparentnosti prema vanjskim korisnicima,
  • vraćanje povjerenja građana u JLP(R)S sa sustavom upravljanja za suzbijanje podmićivanja.

 

POLITIKE