Obavijest o otpisu dugova fizičkim osobama

PODIJELI
18 / 09 / 2018

Gradsko vijeće Grada Pule 11. rujna ove godine donijelo je Odluku o otpisu dugova fizičkim osobama. Temeljem navedene Odluke, Grad Pula otpisat će dospjeli dug fizičkim osobama - građanima i fizičkim osobama koje su registriranu djelatnost obavljale najduže do 31. prosinca 2017. godine i to po ovrhama starijima od 5 godina i najviše do ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška od 5.000,00 kuna, a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate, za koji se na dan 31. prosinca 2017. godine provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu i koja se na dan stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama još uvijek provodi, a nije naplaćena do dana stupanja na snagu Odluke. 

Otpis će Grad Pula izvršiti samostalno bez podnošenja zahtjeva dužnika te o izvršenom otpisu dospjelog duga obavijestit će dužnike u roku od 60 dana od izvršenog otpisa.

Odluka se ne primjenjuje na dospjeli neplaćeni dug koji se odnosi na tražbine s osnove novčanih kazni u prekršajnim postupcima, komunalnog doprinosa i kupnje nekretnina.