Obrazac godišnjeg izvještaja za proračunske korisnike u kulturi

PODIJELI
03 / 01 / 2020

Obavještavaju se proračunski korisnici za čije su programe ili projekte u 2019. godini osigurana sredstva u Proračunu Grada Pule da je rok za dostavu Izvješća o ostvarivanju programa i Financijskog izvješća o namjenskom utrošku sredstava iz Proračuna Grada Pule za razdoblje  01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine najkasnije do srijede 31. siječnja 2020. godine.
Obrazac za Opisno izvješće o ostvarivanju programa i Financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava iz Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine (Obrazac GODIZV2019) objavljen na stranici Grada Pule (pod Upravni odjeli i službe/Upravni odjel za kulturu/Dokumenti i izvješća). Obrasci se mogu preuzeti i na adresi Sergijevaca 2/2, Pula.
Obrazac GODIZV2019 mora biti ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe. Ispunjeni obrazac sa prilozima dostavlja se nadležnom Upravnom odjelu (predati u Pisarnicu Grada Pule) te u elektronskom obliku na e-mail adresu pjp@pula.hr.
Sukladno članku 18. Pravilnika o fiskalnoj odgovornosti u Gradu Pula-Pola (Klasa: 023-01/16-01/273, Ur.broj 2168/01-02-01-0243-16-2) upravna tijela Grada Pule dužna su pratiti i kontrolirati namjensko trošenje donacija, pomoći, subvencija i drugih transfera. Korisnici koji ne dostave godišnje izvješće na propisanom obrascu u propisanom roku, te ako izvješće ne sadrži dokumentaciju kojom se trošak opravdava, dužni su u roku od osam (8) dana od dana proteka roka za predaju izvješća izvršiti povrat uplaćenih sredstava u proračun Grada Pule. Korisnici koji ne dostave izvješće u propisanom roku i korisnici za koje se utvrdi nenamjensko trošenje sredstava gube pravo korištenja sredstava Grada Pule u narednom periodu od pet (5) proračunskih godina.
Dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Upravnog odjela za kulturu Grada Pule (radnim danom od 8:00 do 15:30 sati) na telefone 052 371 911 ili na e-mail: pjp@pula.hr.