Obavijest o datumu raspisivanja poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2020. godinu

PODIJELI
06 / 08 / 2019

Upravni odjel za kulturu Grada Pule-Pola dana 2.09.2019., objaviti će  Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2020. godinu s rokom za podnošenje prijava do 20.09.2019. godine.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2020. godinu biti će objavljen  na službenim stranicama Grada Pule-Pola www.pula.hr u rubrici Upravni odjel za kulturu/Dokumenti i Izvješća   http://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu/dokumenti-i-izvjesca/ te u dnevnom tisku.


Pravo prijavljivanja  na ovaj Poziv imaju ustanove u kulturi (osim privatnih), samostalni umjetnici,  fizičke osobe, trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture.


Pravo prijavljivanja programa na ovaj Poziv nemaju udruge i ostale organizacije  civilnog društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice, umjetničke organizacije i druge neprofitne organizacije) za koje će Poziv biti objavljen  nakon donošenja Proračuna Grada Pule-Pola za 2020. godinu.