Najava 7. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

PODIJELI
24 / 10 / 2018

Ovog četvrtka, s početkom u 17 sati u Komunalnoj palači, održat će se 7. sjednica Savjeta maldih Grada Pule sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Savjeta mladih Grada Pule
2.    Usvajanje dnevnog reda
3.    Sudjelovanje SMGP-a u akciji “Jedna za druge” (jedan čovjek-jedan proizvod)
4.    Uključivanje i umrežavanje SMGP-a i udruga na području Grada koje rade s mladima i za mlade
5.    Sudjelovanje i izvještaj s treninga Ambassadors4youth
6.    Predstavljanje dobre prakse Savjeta mladih grada Maribora
7.    Sudjelovanje i izvještaj sa Sjednice Koordinacije savjeta mladih Republike Hrvatske
8.    Uključivanje Savjeta mladih grada Pule u projekt "Demografske revitalizacije"
9.    Izvještaj s panel rasprave "Perspektiva Hrvatske u EU"
10.    Uključivanje u projekt “SOS”
11.    Ostalo