Pula dobila domaćinstvo Nacionalne konferencije savjeta mladih Republike Hrvatske

PODIJELI
13 / 04 / 2018

U organizaciji Udruge gradova u RH, Grada Pule-Pola i Savjeta mladih Grada Pule, od 7. do 9. prosinca ove godine u Puli će se održati Nacionalna konferencija savjeta mladih Republike Hrvatske. Konferencija će okupiti predstavnike savjeta mladih općina, gradova i županija iz cijele Hrvatske koji promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj razini. Cilj konferencije je jačanje uloge savjeta mladih u procesima donošenja odluka, kreiranju lokalnih politika i izgradnji kapaciteta članova savjeta mladih.

U tri dana trajanja konferencije stručnjaci koji svakodnevno rade s mladima i za mlade prenijet će svoja znanja i iskustva kroz predavanja, rasprave i radionice. Najveći fokus, ipak bit će na samim članovima savjeta mladih koji će zajedničkim radom na temelju primjera pozitivnih praksi iznjedriti konkretne preporuke i rezultate konferencije, a koji će koristiti za njihov svakodnevni rad s mladima te kreiranje politika za mlade na nacionalnoj, regionalnim i lokalnim razinama .

Tijekom konferencije, predstavnici savjeta mladih prezentirat će pozitivne prakse kolegama kako bi ih i ostali savjeti mladih mogli implementirati u svojim sredinama. Svakako, Savjeta mladih Grada Pule kao organizator i primjer jednog od najaktivnijih savjeta mladih u Hrvatskoj, predstavit će program rada za ovu godinu te projekte, inicijative i aktivnosti koje se provode na lokalnoj razini u partnerstvu s institucijama i organizacijama civilnog društva.

Predsjednica Savjeta mladih Grada Pule Nada Katić osvrnula se na domaćinstvo konferencije. Smatra da je najvažnija uloga svakog savjeta poticanje mladih na aktivnije uključivanje u društvena zbivanja kroz razne edukativne, sportske, kulturne, društvene, umjetničke, volonterske i ostale aktivnosti. Ova konferencija jedinstveni je način za povezivanje s kolegama koji dijele iste interese i imaju iste izazove. Zajednički cilj bit će pronaći modele i načine kako „probuditi“ mlade i potaknuti ih na aktivizam u društvu.

Za Grad Pulu velika je čast ugostiti mlade iz čitave Hrvatske, podijeliti s njima iskustva, prezentirati im lokalnu suradnju s mladima i pozitivne prakse na projektima od zajedničkog interesa. Cilj je Grada učiniti Pulu poželjnim mjestom za život mladih te im približiti mogućnosti participacije u donošenju odluka od njihova interesa. Osluškivanje želja mladih, suradnja s kolegama iz drugih gradova i županija put je ka stvaranju ugodnog i poželjnog mjesta za život mladih upravo po njihovoj mjeri smatra Lena Radunić iz Grada Pule, koja će koordinirati organizacijski tim Nacionalne konferencije savjeta mladih Republike Hrvatske.

Konferencija je središnji godišnji susret za sve savjete mladih u Hrvatskoj, a zbog održivosti i kvalitete cjelokupne organizacije osmišljava se u partnerstvu Udruge gradova, jedinice lokalne i regionalne samouprave te lokalnog savjeta mladih. Svake godine organizira se tijekom prosinca u drugom hrvatskom gradu koji radom i zalaganjem za mlade stvara poticajno okruženje za njihov osobni i profesionalni razvoj.