eKonzultacije u tijeku

Nacrt prirjedloga Odluke o donošenju plana davanja koncesije za 2019. godinu

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula danas je započeo s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesije za 2019. godinu.

Savjetovanje se provodi u razdoblju od 11. prosinca 2018. godine do 11. siječnja 2019. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: godisnji.plan@pula.hr 

 

 

Prilozi: